19 grudnia w środę nasi słuchacze spotkali się w restauracji Raciborska na corocznym opłatku.


Czas spędzono w miłej atmosferze przy dobrej rybce z serdecznymi życzeniami bożonarodzeniowymi oraz noworocznymi. Nie mogło zabraknąć oczywiście kolęd.
I tym miłym akcenten zakończono stary rok.