27 czerwca grupa słuchaczy pojechała na wycieczkę do Wiednia.

Dzięki wspaniałej pilotce pani Joasi zobaczono znaczną część Wiednia z okna autobusu.Po czym  poznano historyczne centrum miasta, pełne zabytków ze wszystkich epok historycznych z przewagą XIX-wiecznego historyzmu i secesji przełomu XIX i XX w., oraz Pałac Schönbrunn  niegdyś letnia rezydencja cesarska. Za czasów Marii Teresy został przebudowany w stylu francuskim. W pałacu urodził się i umarł Franciszek Józef I.