28 stycznia 2015, Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował w Auli PWSZ występy Teatru Amatorskiego pod kierownictwem Teresy Okaj, działającego przy Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Artyści wystąpili z montażem słowno - muzycznym pt: Noworoczna symfonia. W repertuarze muzycznym znalazły się znane i nieznane kolędy oraz ciekawa poezja pełna refleksji. Aulę PWSZ, wypełnili słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Raciborza oraz słuchacze UIIIW z Nedzy. Gościł również poseł Henryk Siedlaczek.

Dziękujemy artystom za mile spędzony i ciekawy wieczór.