Zapraszamy na wycieczkę do Żarek - Jura Krakowsko Częstochowska z przewodnikiem.
W programie: Sanktuarium Matki Bożej Leśniewskiej, Muzeum Dawnych Rzemiosł,

Wehikuł Czasu, Stary Młyn, Synagoga i kirkut.
Zwiedzanie miasta. Koszt bez posiłku 50 zł.
Wycieczka odbędzie się 17 sierpnia.
Prosi się o szybki kontakt telefoniczny.